Nizozemsko

Větrný mlýn, tulipán a vodní kanál – stačí tyto tři symboly a většina z nás již tuší, o které zemi bude řeč. Pokud jste automaticky pomysleli na Nizozemsko, někdy nesprávně nazývané Holandsko, pak jste měli samozřejmě pravdu. Země na severozápadním pobřeží Evropy, omývaná vodami Severního moře, je jednou ze tří států tzv. Beneluxu. Mezi ně řadíme ještě Belgii a Lucembursko. Dohromady tvoří tato trojice jedno z klíčových ekonomických a politických center celé Evropy, sousedí i s bohatým Německem.

Nizozemské patří k zemím, které „drží krok s dobou“. Jedná se o jeden z ekonomicky nejvyspělejších států na světě (náleží mezi dvacet nejbohatších), většina z bezmála sedmnácti milionů obyvatel je soustředěna ve městech a vzhledem ke strategické poloze u moře čile obchoduje s řadou důležitých partnerů.

Hlavním městem je Amsterdam, propletený sítí říčních kanálů. Řada muzeí, proslulý dům Anny Frankové, botanická zahrada nebo Rijksmuseum. Zmínit ale samozřejmě musíme i další města, například Groningen, ale také historický Utrecht s katedrálou svatého Martina nebo slavnou budovou univerzity, která zde sídlí od poloviny sedmnáctého století. Mezi další velká města se řadí i Eindhoven, centrum provincie Severní Brabantsko na jihu země, kde se tyčí chrám svaté Kateřiny. Zmínku zasluhuje i jeden z největších světových přístavů – Rotterdam – nabízející třeba pohled z vyhlídkové věže Euromast, která je vysoká 185 metrů.

Právě Nizozemsko je rodištěm malířských velikánů jako Rembrandta, Rubense, Hieronyma Bosche nebo Vincenta van Gogha, nezapomeňte proto navštívit zajímavá muzea, jedno z těch přeplněných skutečnými skvosty se nachází zrovna v Rotterdamu. Pro zajímavost, v zemi se dokonce těží i ropa – ale i pěstují nádherné tulipány, které jsou pověstné po celé Evropě.

Nejoblíbenější země

Všechny články o této zemi