Litva

Současná Litva má tři miliony obyvatel a rozkládá se na 65 tisících kilometrech čtverečních. Mezi sousedy Litvy se počítá Lotyšsko, Bělorusko, Polsko a díky Kaliningradské oblasti také Rusko. Nejvyšším bodem Litvy je Aukštojas, který nedosahuje hranice ani tří stovek metrů nadmořské výšky – jeho smůla je totiž v tom, že se nachází v opravdu nížinaté zemi. A na co zajímavého se zde můžeme zajet podívat? Pro turisty začíná být stále zajímavější litevská metropole Vilnius. Ve zdejším Starém městě se totiž nachází, podobně jako u nás v Praze, spoustu architektonických památek, které jsou nezřídka zapsány i na seznamech UNESCO. Zmiňme v tomto směru hlavně sakrální stavby – kostel svaté Anny, kostel svatého Františka nebo kostel svaté Kateřiny se dvěma majestátními věžemi. Kostel svatého Mikuláše je jedním z nejstarších v regionu, postaven byl už ve 14. století. Zajímavostí je jistě i to, že se ve zdejších kostelích dodnes konají pravidelné bohoslužby, v půlmilionovém Kaunasu je totiž spoustu věřících obyvatel. Mezi zajímavé stavby litevské metropole můžeme ale zařadit i Královský zámek nebo Prezidentský palác. Pro Litevce je důležitým státním symbolem i památník Gediminase, litevského velkovévody ze 14. století, jehož říše sahala od Baltu k Černému moři. Panoráma Starého města ve Vilniusu tak vypadá opravdu zajímavě… Řadu zajímavostí nabízí i další litevské město – Kaunas. Jeho založení se datuje už do jedenáctého století, asi největší zajímavostí je pak místní hrad, který byl vybudován na přelomu třináctého a čtrnáctého století (dnes zde ale bohužel najdete spíše jeho torzo). Katedrála sv. Petra a Pavla v ryze gotickém slohu je o něco mladší, ale její nádhera a hlavně interiér za prohlédnutí určitě stojí. Ve městě je ale i barokní katedrála, takže pokud máte raději toto období, zavítejte do čtvrti Pažaislis. Třísettisícový Kaunas má ale i pravoslavný kostel, mešitu a synagogu, zajímavý je i takzvaný Palác Massalského nebo Perkunův dům ze šestnáctého století. A co dál? Seznam UNESCO v roce 2000 přijal i takzvané území Kuronské kosy, litevského poloostrova, který byl osídlen již v prehistorických dobách. Pokud jevíte zájem o archeologii, navštivte i lokalitu Kernave, která je asi třicet kilometrů od Vilniusu a osídlena byla už před více než deseti tisíci lety. A jaké slavné Litevce zná světová historie? Kromě již zmíněného Gediminase můžeme zmínit i Vytautase, jenž se mohl stát na prahu patnáctého století českým panovníkem. Dejme k dobru ale i jméno Antanas Baranauskas, který byl litevským spisovatelem nebo průkopníka litevského národního obrození Jonase Basanavičiuse.

Nejoblíbenější země

Všechny články o této zemi